ZÁKON O KÁCENÍ DŘEVIN

Zákon, který stanovuje pravidla pro kácení stromů rostoucích mimo les, je stejný pro fyzické a právnické osoby (zákon č. 114/1992 Sb.)Písemná žádost o povolení ke kácení se podává na příslušný úřad městské části nebo na obecní úřad. Žádost o povolení ke kácení podává vlastník pozemku na kterém stromy rostou a je bez poplatku.


Jaké stromy a keře lze kácet bez povolení

Bez jakéhokoli povolení můžeme kácet stromy o obvodu kmene do 80 cm, který je měřen ve výšce 130 cm nad zemí. Kácet též můžeme bez povolení souvislé porosty keřů, ovšem pouze do celkové plochy 40 m2.

Povolení se nevztahuje na ořezy stromů, ovšem nesmí při nich být stromy poškozeny! Pokud tedy chcete mít jistotu, že k poškození stromu nedojde, přizvěte si odborníka, který provede odborný řez.

Povolení není rovněž potřeba ke kácení dřevin, pokud jejich stav bezprostředně ohrožuje život, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. V tomto případě musí být tento zásah písemně oznámen do 15 dnů od provedení kácení příslušnému úřadu městské části nebo obecnímu úřadu.

Výjimkou, kde není potřeba povolení ani oznámení jsou ovocné dřeviny, které rostou na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako druh pozemku "zahrada". Do ovocných dřevin patří i ořešák.


Stromy a keře u kterých je nutné mít povolení

Povolení ke kácení je vždy nutné pro všechny dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí (o libovolném obvodu kmene). Dále je nutné pro dřeviny o obvodu kmene větším než 80 cm měřeném ve výšce 130 cm nad zemí a pro zapojené porosty dřevin (stromů i keřů o libovolném obvodu kmene) o ploše nad 40 m2.

Další důležitou součástí povolení pak může být dodržení období vegetačního klidu, což je období od 1.10. do 31.3. Tento termín slouží pouze jako doporučení pro nejvhodnější dobu ke kácení dřevin.