OŘEZY STROMŮ

Druhy řezů se provádí podle konkrétních situací a potřeb. Řadíme je do několika skupin.

Výchovný řez

Řez, který se provádí u mladých stromů v období jejich největšího růstu. Cílem tohoto řezu je podpořit chararkteristický tvar koruny a vytvořit vitální  a stabilní korunu v období dospělosti stromu. Během jednoho zákroku by mělo být odstraněno maximálně 30% objemu koruny v období vegetace a maximálně 50% mimo vegetaci. Interval řezu se pohybuje obvykle kolem 2 až 3 let.

Zdravotní řez

Cílem tohoto řezu je zapezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Zachováváme architekturu koruny a odstraňujeme větve poškozené, nevhodně rostlé a napadené chorobami. Tento řez je nejvhodnější provádět v období plné vegetace.

Bezpečnostní řez

Bezpečnostní řez je zaměřený pouze na zajištění aktuální bezpečnosti stromů. To znamená, že se odstraňují zlomené či nalomené, suché větve a větve se sníženou stabilitou. Bezpečnostní řez je možné provádět kdykoliv během roku.

Redukční řez

Redukční řez řeší především lokální redukci koruny směrem k překážce (domy, osvětlení, elektrické vedení atd.) nebo odlehčení a symetrizaci koruny z důvodu její stability. Zajišťujeme i úpravu podchozí a podjezdné výšky. Větve se zkracují tak, aby byl vždy zachován tvar stromu. Po realizaci tohoto řezu je potřeba pravidelná kontrola stromu. Řez provádíme během celého roku.

Obvodová redukce

Je to zásah, který probíhá především ve vrchní třetině koruny za účelem zmenšení náporové plochy a snížení těžiště stromu. Při tomto zákroku nesmí být odstraněno více jak 30% objemu koruny. Zohledňujeme stáří, vlastnosti, vitalitu stromu a snažíme se zachovat přirozený tvar koruny. Nelze provádět u mladých stromů, tento řez je určen pro dospělé a senescentní stromy.

Sesazovací řez

Provedení hluboké redukce koruny až na kosterní větve nebo kmen, používá se ve výjimečných případech, kdy hrozí statické selhání stromu a je odůvodnitelný zájem, aby byl strom zachován a byla mu prodloužena jeho životnost. Lze ho provádět pouze na stromech jako jsou vrba a topol. Po tomto řezu je nutné sledovat korunu a dále stejným způsobem řezat v intervalu 5 let. Sesazovací řez se provádí v době vegetačního klidu.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.